Е-уписи на студенти

На ден 18.06.2019 година (вторник), во просториите на Технолошко-технички факултет Велес-Дисперзирани студии Битола, ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Ана Гаревска од Битола, со досие број 266, тема на дипломскиот труд „Прехранбени производи од соја и нивни карактеристики“ од предметот Технологија на храна од неживотинско потекло, со почеток во 11 часот.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top