Е-уписи на студенти

На Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е отворено Психолошко советувалиште за студенти. За повеќе информации можете да погледнете во менито Активности, подмени Психолошко советувалиште за студенти - УКЛО или директно на следниот линк: https://www.ttfv.uklo.edu.mk/index.php/mk/studiski-aktivnosti/psiholoshko-sovetuvalishte-za-studenti-uklo.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top