30 01, 2023

Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Примена на алтернативни засладувачи во прехранбени технологии – Трет циклус

2023-01-30T08:43:07+00:00јануари 30, 2023|Огласна табла|

Испитот во февруарска испитна сесија по предметот Примена на алтернативни [...]

27 01, 2023

Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Научно-истражувачки методи во прехранбена технологија и нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика – Трет циклус

2023-01-27T14:31:42+00:00јануари 27, 2023|Огласна табла|

Испитот во февруарска испитна сесија по предметот Научно-истражувачки методи во [...]

23 01, 2023

Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметите Органска хемија, Прехранбена микробиологија и Квалитет и безбедност на храна – Кичево

2023-01-23T12:13:34+00:00јануари 23, 2023|Огласна табла|

Испитите во февруарска испитна сесија студентите ќе полагаат во следниот [...]

13 01, 2023

Соопштение за предавања на втор циклус студии по предметот Методи на научно-истражувачката работа со биостатистика од проф.д-р Валентина Павлова

2023-01-13T08:13:50+00:00јануари 13, 2023|Огласна табла|

Предавања по предметот Методи на научно-истражувачката работа со биостатистика од [...]

12 01, 2023

Соопштение за презентации на семинарски работи по предметите Инструментални и аналитички методи и Загадувачи во прехранбена инсустрија

2023-01-12T12:48:53+00:00јануари 12, 2023|Огласна табла|

Презентациите на семинарски работи по предметот Инструментални и аналитички методи [...]

Go to Top