About jordan

Овој автор сеуште не внел податоци.
So far jordan has created 340 blog entries.
13 01, 2023

Соопштение за предавања на втор циклус студии по предметот Методи на научно-истражувачката работа со биостатистика од проф.д-р Валентина Павлова

2023-01-13T08:13:50+00:00јануари 13, 2023|Огласна табла|

Предавања по предметот Методи на научно-истражувачката работа со биостатистика од [...]

12 01, 2023

Соопштение за презентации на семинарски работи по предметите Инструментални и аналитички методи и Загадувачи во прехранбена инсустрија

2023-01-12T12:48:53+00:00јануари 12, 2023|Огласна табла|

Презентациите на семинарски работи по предметот Инструментални и аналитички методи [...]

30 12, 2022

Соопштение за предавања/консултации по предметите Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија и Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво)

2022-12-30T09:40:00+00:00декември 30, 2022|Огласна табла|

Предавања/консултации ќе се одржат на 04.01.2023 (среда) по предметите: 1. [...]

Go to Top