На ден 11.06.2024 година (вторник) со почеток во 12 часот во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, кандидатот м-р Диола Дости ќе ја брани докторската дисертација под наслов „Интолеранција на храна на спектарот нарушувања кај  аутизмот (СНА) и влијанието на диетата без глутен и казеин, врз симптоматологијата на СНА”.