Наместо на 19.04.2024 (петок) предавања ќе се одржат на 26.04.2024 (петок) по следните предмети:

  • Органска хемија – со почеток во 10.00 часот.
  • Аналитика на храна – со почеток во 12.00 часот.