Вежби по предметот Процеси на подготовка на храна ќе се одржат на 13.03.2024 (среда) во 12.00 часот.