На ден 23.02.2024 (петок) ќе се одржат предавања по следните предмети:

  1. Аналитика на храна – во 09.30 часот.
  2. Органска хемија – во 12.00 часот.