Испитот по Претприемништво и маркетинг истражување на прехранбени производи наместо на 02.02.2024 (петок) ќе се одржи на 05.02.2024 (понеделник) во 17.00 часот.