Пријавување: од 01.12.2023 до 14.12.2023 година
Запишување: од 21.12.2023 до 22.12.2023 година