Се известуваат студентите дека ноемвриската испитна сесија ќе се реализира од 13.11.2023 год. до 17.11.2023 год., а пријавување на испитите ќе биде од 06.11.2023 до 09.11.2023 год.

Студентите на втор и трет циклус студии проектните задачи да ги предадат до 03.11.2023 година.