На Технолошко-технички факултет, Велес се одржа свечениот академски час за студентите запишани во академската 2023/2024год.
На првиот академски час на студентите им се обрати деканката проф.д-р Татјана Калевска.која им порача  на студентите да вложуваат во себе, да бидат упорни, креативни, посветени и полни со ентузијазам за нови знаења.
Свое поздравно обраќање имаа и продеканката за настава вонр.проф. д-р Татјана Блажевска, продеканката за наука и меѓународна соработка вонр.проф д-р. Даниела Николовска Неделковска и продеканот за финансии проф.д-р Сашко Мартиновски.
Кратко обраќање имаа и асистентките м-р Тања Стојановска и м-р Елеонора Делиниколова
Тимот на Технолошко-технички факултет Велес, Ви посакува успешни студии.!