Вашата иднина на Технолошко-техничкиот факултет! 🏫👨‍🔬
Технолошко-техничкиот факултет во Велес е просветна и научно-истражувачка институција која се фокусира на областите на Прехранбената технологија, Биотехнологијата и Нутриционизмот, и тоа како дел од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
✅ Додипломски студии (прв циклус)
🔺 Прехранбена технологија и биотехнологија
🔺 Нутриционизам
Со студирање на Технолошко-техничкиот факултет, ќе отворите многу можности за вашата професионална кариера и развој. Не губете ја можноста да го засилите вашиот образовен пат со нас! 📚💼
➡️ on-line регистрација на http://upisi.uklo.edu.mk/