🎓📚 Вашето следно поглавје започнува на Технолошко технички факултет-Велес📚🎓
Повик за сите студенти што сакаат своето академско патување да биде на следно ниво.🚀
Нашиот кадар на факултет е водечки експерт во нивните области, нудејќи неспоредлива експертиза, водство и менторство за да го негуваат вашиот раст.
✅Управување со квалитет и безбедност на храна
▪ Едногодишна студиска програма
▪ 60 ЕКТС
▪ Магистер по науки по квалитет и безбедност на храна
✅Нутриционизам
▪ Едногодишна студиска програма
▪ 60 ЕКТС
▪ Магистер по нутриционизам
✅Нутриционизам
▪ Двегодишна студиска програма
▪ 120 ЕКТС
▪ Магистер по наука за храна и нутриционизам
📍 Димитар Влахов-Велес
☎ 043 211 202