Влијание на ферментираните млечни производи и перцепција за нивните ефекти во справување со covid пандемијата