Вториот колоквиум по предметите Основи на диетотерапија, Биохемија 2 и Сензорна анализа на храна наместо на 30.05.2023 (вторник) ќе се одржи на 31.05.2023 (среда) во 10.00 часот.