Им се соопштува на студентите запишани на втор и трет циклус студии дека Јунската испитна сесија ќе се одржи од 01.06.2023 до 15.06.2023 год.