Предавањата по предметите Технологија на храна од животинско потекло, Технологија на месо, живина и јајца и Хигиена на прехранбени продукти нема да се одржат на 23.03.2023 (четврток).