Испитите во февруарска испитна сесија студентите ќе полагаат во следниот термин:
– Органска хемија и Прехранбена микробиологија на 30.01.2023 (понеделник) во 10.00 часот.
– Квалитет и безбедност на храна на 01.02.2023 (среда) во 10.00 часот.