Предавањата по предметот Оксиданси и антиоксиданси наместо на 24.01.2023 (вторник) ќе се одржат на 31.01.2023 (вторник) во 18.00 часот.