Предавања по предметот Методи на научно-истражувачката работа со биостатистика од проф.д-р Валентина Павлова ќе се одржат на 13.01.2023 (петок) во 17.00 часот.