Ве известуваме дека на веб страната на МОН е објавен Повикот за учество во Програмата за размена на студенти и научници, како дел од билатералната соработка на Р.С.Македонија со Р.Полска. Подетални информации на следниот линк: https://mon.gov.mk/content/?id=5954