Mожност за учество на летни школи во земји од Европа на следниот линк: