Предавањата по предметот Оксиданси и антиоксиданси ќе се одржат на 29.12.2022 (четврток) во 18.00 часот.