Ве известам дека на регионален саем за кариера свој простор има и Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, и истиот може да се посети на следниот линк: https://nakojicesfaks.com/floor/64, а Технолошко-технички факултет може да се посети на следниот линк: Електронски регионален саем – Технолошко-технички факултет – Велес