На ден 26.12.2022 во 18 часот e организира јавна одбрана на темата и тезите од страна на кандидатот Индрит Лоши на тема “МИНЕРАЛЕН СОСТАВ НА СВЕЖО КРАВЈО МЛЕКО И МОДЕЛИРАЊЕ НА ХУМАНА ДИЕТА” на следниот линк: https://meet.google.com/vdg-msjy-wdr