Поради миграција на iKnow во облак на нова верзија на оперативен систем и база на податоци, почнувајќи од 13:00 часот во петок на 14.10.2022, iKnow нема да биде во функција неколку часови.