Студентите кои имаат да презапишуваат предмети запишувањето на семестар ќе се врши на 03.10.2022 година. Останатите студенти тоа можат да го направат во другите денови.