Им се соопштува на студентите запишани на трет циклус докторски студии на Технолошко-технички факултет-Велес дека пријавувањето на испитите за априлски испитен рок ќе биде од 04.04.2022 до 08.04.2022 год. а априлската испитна сесија започнува од 11.04.2022 до 29.04.2022 год.