• Студентите пред  да го запишат новиот семестар,  задолжително треба да ги пополнат анкетите во нивниот профил во iKnow системот.
  • На студентите од трет циклус студии им се соопштува дека уписот на летниот семестар за академската 2021/2022 год. ќе се реализира од 14.03.2022 до 16.03.2022 год.
  • Студентите ги внесуваат запишаните, презапишаните, задолжителните и изборните предмети во индексот.
  • Студентите кои нема да стигнат да го запишат семестарот во предвидениот рок ќе мора да платат надомест.