Сите студенти задолжително треба да ги потполнат анкетите и да го запишат летниот семестарот електронски во iknow системот, за да можат да го запишат семестарот во Службата за студентски прашања од 14.03.2022 до 16.03.2022 год.

Упатсвто за студентска анкета

Кратко упатство за студентска анкета

Упатсвто за iKnow системот