Вториот колоквиум по предметите:

  1. Технологија на млеко и млечни производи ќе се одржи на 15.01.2022 (сабота) во 09.00 часот.
  2. Законски прописи од областа на храна ќе се одржи на 15.01.2022 (сабота) во 10.00 часот.