Станува збор за стипендии наменети за престој на млади истражувачи од РСМ, на високообразовни и научно истражувачки институции од Велика Британија во 2022 година.
Подетални информации на следниот линк (превземен од веб страната на МОН):