По барање на студентите вториот колоквиум по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Маркетинг на прехранбени производи ќе се одржи на 18.01.2022 (вторник) со почеток во 10.00 часот.