Вториот колоквиум по предметот Храна и култура ќе се одржи на 17.01.2022 (понеделник) во 10.00 часот.