Вториот колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук ќе се одржи на 17.01.2022 (понеделник) во 15.30 часот.