Пријавување: 30.12.2021 година
Запишување: 10.01.2022 година

Конкурсот дополнително ќе биде објавен.