На ден 27.12.2021 (понеделник) во 18:30 часот ќе се одржи прв академски час со студентите на трет циклус студии запишани во 2021/2022 учебна година на следниот линк: https://meet.google.com/ypo-hfhq-fzi?authuser=0