1. Маркетинг на прехранбени производи – дополнителен прв колоквиум на 06.12.2021 год во 12,20 часот.

2. Основи на компјутерско работење(Компјутери и апликативен софтвер) – дополнителен прв колоквиум на 07.12.2021 год во 09,30 часот.

3. Деловно и професионално комуницирање – дополнителен прв колоквиум на 07.12.2021 год во 12,20 часот.

Материјалот за учење за дополнителниот колоквиум се наоѓа во резултатите.