Предавањата по предметот Нова храна нема да се одржат на 30.11.2021 година.