Поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната ќе се одржи на 03.12.2021 (петок) во 09.00 часот.