1. Ранг листа на примени кандидати – прв уписен рок на втор циклус студии

Нутриционизам – едногодишни

Нутриционизам – двегодишни

Управување со квалитет и безбедност на храна – едногодишни

2. Ранг листа на примени кандидати – втор уписен рок на втор циклус студии

Нутриционизам – едногодишни