Поправен прв колоквиум по предметот Опште хемија ќе се одржи на 03.12.2021 (петок) во 09.00 часот.

Напомена: Право да полагаат имаат само студентите кои го полагале првиот колоквиум на 26.11.2021 год.