-Ноемвриска испитна сесија: од 08.11. до 16.11.2021 год.

-Пријавување: од 01.11. до 03.11.2021 год.

-Колоквиумска недела: од 22.11. до 27.11.2021 год.