Студентите од прва година да си ги земат дипломите и сведителствата од студентски прашања.