Прв циклус

НасловДатум на објавување
Соопштение за втор колоквиум по предметите Законски прописи од областа на храна и Технологија на млеко и млечни производи12.01.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Маркетинг на прехранбени производи10.01.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук06.01.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметот Храна и култура06.01.2022
Соопштение за запишување на летен семестар30.12.2021
ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКИ ТРУДОВИ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ - ВЕЛЕС30.12.2021
Соопштение за презентација на семинарските работи по предметите Биохемија 1 и Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе24.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес23.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Биохемија 1 – Битола23.12.2021
Соопштение за предавање по предметот Храна и култура21.12.2021
Соопштение за втора колоквиумска недела21.12.2021
Соопштение за Јануарска испитна сесија21.12.2021
Соопштение за пријавување на испити во Јануарска испитна сесија21.12.2021
Одбрана на дипломски труд (27.12.2021) - Кичево20.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Општа хемија – Битола17.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Биохемија 1 – Битола17.12.2021
Соопштение за предавања по предметите Општа хемија, Инструментални и аналитички методи во исхрана и Загадувачи во прехранбена индустрија16.12.2021
Соопштение за презентација на проектните задачи по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија13.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Биохемија 1 – Битола13.12.2021
Соопштение за консултации по предметите Претприемништво и мал бизнис и Маркетинг на прехранбени производи11.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес09.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Технологија на масти и масла и Технологија на овошје и зеленчук - Велес09.12.2021
Одбрана на дипломски труд (13.12.2021) - Велес07.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Суровини за прехранбена индустрија - Велес07.12.2021
Соопштение за вежби по предметот Општа хемија - Битола03.12.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по Храна и култура02.12.2021
Соопштение за дополнителен прв колоквиум по Маркетинг на прехранбени производи, Основи на компјутерско работење(Компјутери и апликативен софтвер) и Деловно и професионално комуницирање01.12.2021
Соопштение за предавањата по предметот Нова храна30.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната30.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост29.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија29.11.2021
Соопштение за дополнително on-line полагање по предметот Процеси на подготовка на храна - Битола29.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија26.11.2021
Конкурс за избор на студентски правобранител на УКЛО26.11.2021
Теми за проектна задача по предметот Суровини во прехранбената индустрија - Битола24.11.2021
Теми за проектна задача по предметот Суровини во прехранбената индустрија - Велес24.11.2021
Соопштение за прв колоквиум по предметите Законски прописи од областа на храна и Технологија на млеко и млечни производи24.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Битола24.11.2021
Соопштение за прв колоквиум по предметот Храна и култура22.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица19.11.2021
Соопштение за испит по предметот Процеси на подготовка на храна15.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Биологија09.11.2021
Соопштение за испит по предметите Основи на технолошки операции и Процесна опрема во прехранбена индустрија09.11.2021
Соопштение за испитот по предметот Суровини во прехранбена индустрија08.11.2021
Соопштение за консултации по предметот Процеси на подготовка на храна08.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Суровини во прехранбена индустрија05.11.2021
Соопштение за испитот по предметот Вовед во професија нутриционизам04.11.2021
Соопштение за предавања по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Деловно и професионално комуницирање02.11.2021
Соопштение за предавања по предметите Претприемништво и мал бизнис и Маркетинг на прехранбени производи31.10.2021
Соопштение за консултации по предметот Процеси на подготовка на храна28.10.2021
Теми за проектни задачи – Законски прописи од областа на храната – Битола28.10.2021
Соопштение за подигање на дипломи и сведителства27.10.2021
Соопштение за online ноемвриска испитна сесија и прва колоквиумска недела на прв циклус26.10.2021