Е-уписи на студенти

 

Декан

Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pavlova

Ред.проф.д-р Драган Дамјановски

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

  https://www.researchgate.net/profile/Dragan_Damjanovski

Вонр.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

  https://www.researchgate.net/profile/Anka_Trajkovska_Petkoska 

Вонр.проф.д-р Горица Павловска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Gorica_Pavlovska

Раководител на втор циклус студии

Вонр.проф.д-р Зора Узуноска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 https://www.researchgate.net/profile/Zora_Uzunoska

Раководител на прв циклус студии

Доц.д-р Сашко Мартиновски

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Книга: GIS Modelling for Strategic Planning of the Urban Environment

Morebooks: https://www.morebooks.de/store/gb/book/gis-modelling-forstrategic-planning-of-the-urban-environment/isbn/978-3-330-05834-7

Amazon: https://www.amazon.com/Modelling-Strategic-Planning-Urban-Environment/dp/333005834X

https://www.researchgate.net/profile/Sasko_Martinovski 

 

 Продекан за настава

Доц. д-р Весна Книгхтс

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Antoska_Knights

 

Продекан за финансии

Доц.д-р Татјана Калевска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 

 https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Kalevska

 

Продекан за наука

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Nikolovska_Nedelkoska

Доц.д-р Викторија Стаматовска

email: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 https://www.researchgate.net/profile/Viktorija_Stamatovska 

Доц.д-р Татјана Блажевска

e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

   https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Blazevska  


   Насловен доц.д-р Марија Менкиноска

    e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

          https://www.researchgate.net/profile/Marija_Menkinoska

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon 

Go to top