Декан

Вонреден проф.д-р Валентина Павлова

Продекан за настава

Доцент д-р Весна Книгхтс

Продекан за наука

 Доцент д-р Даниела Николовска Неделкоска

Продекан за финансии

Доцент д-р Татјана Калевска

Раководител на трет циклус студии

 Редовен проф.д-р Драган Дамјановски

Раководител на втор циклус студии

Вонреден проф.д-р Зора Узуноска

 

 

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top