Е-уписи на студенти

Превземи

Соопштение за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои го завршиле четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна матура:

Сите критериуми за бодирање се дадени во Точка 4.1 од Конкурсот за прв циклус за академската 2020/2021 година, а двата предмети битни за бодирањето кои ги одредува институцијата / факултетот се: хемија и биологија.

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top