Е-уписи на студенти

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

o Индекс и Пријавни листови

o 2 фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)

o Потврда за уплатен износ за кофинансирање за првиот семестар

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top